Thursday, August 4, 2011

TAJUK-TAJUK PENTING STPM 2011

TAJUK PENTING 2011

ASPEK-ASPEK/TAJUK-TAJUK PENTING

SEJARAH KERTAS 1 STPM 2011

BAHAGIAN B (TAMADUN ISLAM)

TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)

Zaman Jahiliah

- Kepercayaan dan agama

Zaman Islam

- Pembentukan masyarakat Islam zaman Nabi di Makkah

Perkembangan Masyarakat Islam.

- Bani Umayyah

- Andalusia/Eropah

TEMA 2 (PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN)

- Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.

- Piagam/Dustur/Sahifah/Perlembagaan Madinah –isi kandungan dan kepentingannya

- Pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz.

TEMA 3 (KETAHANAN DAN PERTAHANAN)

- Kepimpinan ketenteraan Nabi Muhammad s.a.w.

- Peranan Wanita.

- Etika perang dalam Islam

TEMA 4 (EKONOMI)

- Baitul Mal (sejarah,sumber,sistem pentadbiran)

- Zakat (jenis,sejarah,fungsi, pelaksanaan sehingga Bani Umayyah)

- Kharaj (Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umayyah)

- Aktiviti ekonomi penduduk kerajaan Islam Melaka

- Perbezaan ekonomi Islam dan Kapitalis di Barat

TEMA 5 (PENDIDIKAN)

- Pendidikan Islam di Aceh

TEMA 6 (INTELEKTUAL)

- Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun dunia

- Aceh pusat intelektual Islam

TEMA 7 (PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN)

- Sumbangan tokoh-tokoh Islam(Geografi dan Pelayaran) :

- Ibnu Batuttah

- Sulayman al-Mahri

- Al-Istakhri

- Hijrah

- Kepentingan penjelajahan dan penerokaan

TEMA 8 (KESENIAN)

- Konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat

- Bidang seni:

- Seni Khat/Kaligrafi/Tulisan

No comments:

Post a Comment