Tuesday, December 18, 2012

KERJA KURSUS SEJARAH STPM 2013MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
Kerja kursus (esei ilmiah) ini wajib dilaksanakan oleh calon STPM, iaitu calon sekolah
kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu
sebagai sebahagian komponen penilaian penggal 2.
Kerja kursus (esei ilmiah) ini mengandungi empat tema. Calon dikehendaki memilih satu
tema bagi menghasilkan satu kerja kursus (esei ilmiah). Calon mesti menyerahkan kerja kursus
(esei ilmiah) tersebut kepada guru/pemeriksa untuk dinilai.
Calon juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan dengan kerja kursus (esei ilmiah)
seperti yang ditetapkan dalam Manual Pelajar.
Markah penuh bagi kerja kursus (esei ilmiah) ini ialah 55 markah
Sediakan sebuah esei ilmiah yang panjangnya antara 2500 hingga 3000 patah perkataan
berdasarkan satu daripada tema di bawah ini.
Tema 1
Sejarah tempat
Tema 2
Sejarah ekonomi
Tema 3
Sejarah seni dan kebudayaan
Tema 4
Sejarah perubatan dan Kesitatan

Friday, October 12, 2012

KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN SEJARAH 1 2012 TEMA 3 : KETAHANAN DAN PERTAHANAN( TAMADUN DUNIA)


KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN SEJARAH 1 2012
TEMA 3 : KETAHANAN DAN PERTAHANAN( TAMADUN DUNIA)
1.            Jelaskan kesan Perang Salib terhadap perkembangan masyarakat Kristian di Eropah. (Perlis)
2.            Jelaskan  idea pemikiran ketenteraan yang dikemukakan oleh Sun Tsu.  (Negeri Sembilan )
3.            Huraikan stretigi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal.(Kedah)
4.            Jelaskan strategi peperangan berdasarkan idea-idea pemikiran Kautilya.
 (Terengganu , Perak & Sabah)
5.            Bincangkan organisasi ketenteraan India sebelum Islam.   (Selangor)
6.            Jelaskan struktur organisasi ketenteraan dalam tamadun India pada zaman klasik.(Kelantan)
7.            Dengan member contoh-contoh yang sesuai ,huraikan sebab-sebab yang membawa berlakunya
              peperangan dalam tamadun awal manusia.   (Melaka)
8.            Bincangkan pemikiran Kautilya dalammkaryanya Arthasasterav untuk membantu pemerintah
              mengukuhkan kuasa.                                                                       (Johor)
KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN SEJARAH 1 2012
TEMA 3: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN( TAMADUN ISLAM)
  1. Bincangkan factor-factor yang membawa kepada kejayaan angkatan tentera Islam dalam peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam.      (Perlis)
  2. Jelaskan sebab-sebab berlakunya Perang Al-Ahzab dan peranan kumpulan-kempulan utama yang terbabit dalam peperangan tersebut.  (Negeri Sembilan)
  3. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Bani Ummayah bagi meningkatkan kekuatan ketenteraannya.   (Kedah)
  4. Huraikan etika-etika peperangan yang dianjurkan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.
(Terengganu)
  1. Nilaikan implikasi Perang Badar kepada perkembangan Islam. (Selangor)
  2. Huraikan spek kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang ketenteraan dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.   ( Kelantan ,Melaka& Pahang)
  3. Huraikan 7 etika peperangan yang dianjurkan oleh Islam dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai.   (Perak)
  4. Jelaskan etika dan strategi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w ketika menghadapi peperangan.                                                                                                              ( Perak)

ANALISIS SOALAN-SOALAN STPM SEBENARSOALAN STPM 1998 HINGGA 2011
TEMA 1 ( BAHAGIAN A)
1.       1998-Takrif  konsep tamadun , 7 faktor kemenculan tamadun awal( Mesopotamia, Mesir, Mohenjo-Daro dan Harappa/India, dan China
2.       1999- factor-faktor perubahan peleolitik ke Neolitik (factor ada kaitan dengan cirri-ciri paleolitik dan ciri-ciri neolitik-
3.       1999- kemunculan(factor) system tulisan  rujuk tamadun Mesopotamia/Mesir/China
4.       2000- perubahan yang berlaku pada zaman neolitik( mesti focus kepada cirri-ciri atau corak kehidupan dan nyatakan kepentingannya)
5.       2000-  ciri tamadun manusia
6.       2001- 3 ciri paleolitik dan 3 ciri neolitik
7.       2002- ######   jawab isi mesti ikut kehendak soalan iaitu mula setiap isi dengan Penegasan CARA AHLI ARKEOLOGI MEMBEZAKAN CORAK KEHIDUPAN PALEOLITIK DENGAN NEOLITIK IALAH MELALUI KAJIAN TERHADAP ………………..
8.       2003- BANDING  CIRI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Mesir dan Mesopotamia
9.       2004-kepentingan revolusi pertanian pada zaman Neolitik
10.   2005- cirri-ciri perbandaran Mesopotamia
11.   2006- 7 faktor kemunculan tamadun
12.   2006-bentuk interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Barat pada zaman Bani Umayyah di Sepanyol (no.8)
13.   2007- tamadun Mesir – cirri sisitem politik , cirri ekonomi
14.   2007- banding corak kehidupan paleolitik dan neolitik(no.7)
15.   2008-ciri-ciri tamadun awal India di tapak Mohenjo-Daro dan Harappa
16.   2009-ciri-ciri agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat pada zaman tamadun awal manusia
17.   2010 – cirri-ciri utama paleolitik dan neolitik
18.   2011- Faktor kemunculan tamaduan awal di sekitar lembah sungai
19.   2011- ajaran- aspek aqidah, akhlaq dan syariah di Mekah dan Madinah
TEMA 1 (BAHAGIAN B)
1.       1998- Konsep ketuhanan dan keagamaan ( apa agama dan kepercayaan)  jahiliyah dan Islam
2.       1998-sejarah perkembangan Islam di Madinah, langkah NM menyatukan pelbagai golongan
3.       1998- pandangan sarjana Islam/barat tentang sebab-sebab bangun dan jatuh sesuatu tamadun(no. 15)
4.       1999- konsep manusia dan kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah
5.       2000- perubahan kehidupan masyarakat arab selepas kedatangan Islam
6.       2000-Banding konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan tamadun-tamadun awal manusia.(no. 15)
7.       2001- latar belakang masyarakat kota Mekah dan kota Madinah (Yathrib) sebelum kedatangan Islam
8.       2001-penentangan yang dihadapi oleh NM saw di kota Mekah dan langkah-langkah NM mengatasinya
9.       2002-struktur dan cirri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah
10.   2003-masyarakat pada zaman Khulafa al-Rasyidin
11.   2004-banding cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman NM saw  di Madinah
12.   2005-konsep manusia mengikut pandangan Islam dan Arab Jahiliyah
13.   2005-bagaimana NM saw menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum-kaum yang terdapat di Madinah setelah baginda berhijrah
14.   2006-langkah-langkah yang diambil oleh NMsaw kea rah pembentukan Negara Islam di Madinah
15.   2007-usaha-usaha NM saw menyatupadukan masyarakat di Madinah
16.   2008-peranan pelbagai kelompok masyarakat Quraisy dalam ekonomi dan politik pada zaman Jahiliyah
17.   2009-perkembangan masyarakat Islam di China sehingga abad ke-15 Masihi
18.   2009-bandingkan system politik dan kemasyarakatan antara zaman Jahiliyah di Mekah dengan zaman Nabi Muhammad saw di Madinah( no.15)
19.   2010-faktor-faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa’ Ar-Rashidin
20.   2011- peranan golongan Ansar dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammmad saw.

TEMA 2 (BAHAGIAN A)
1.       1998-faktor-faktor kelahiran Negara kota  di Yunani dan beza cirri NK Athens/Sparta
2.       1998-langkah-langkah pemerintah empayar mengejalkan empayar-India/China/Rom
3.       1999-perkembangan system pemerintahan republic di eropah Barat pada zaman Pertengahan Tinggi ( kurun ke-11 hingga ke-13 masihi) dan kesan-kesannya dalam tamadun Eropah
4.       1999-Banding peranan agama dalam proses memperkukukan asas kekuatan pemerintahan Islam zaman Kesulktanan Melayu Melaka/Zaman khalifah al-Rasyidin
5.       2000-sistem empayar Maurya di India dan empayar Islam di Tanah Arab- bagaimana pemerintah merpertahankan empayar masing-masing (no.7)
6.       2001-tiga factor kelahiran system politik NK Yunani dan dua factor kejatuhannya
7.       2002- bandingkan system pemerintahan empayar Rom pada zaman Octavius Augustus dengan system pemerintahan empayar Abbasiyah sehingga pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (no.8)
8.       2003-sejauh mana penubuhan Negara bangsa memepengaruhi kedudukan dan kekuasaan pemerintahan beraja dim England dan Perancis?
9.       2004-ciri-ciri system pemerintahan empayar dalam tamadun manusia
10.   2005-konsep ketuhanan raja (divine kingship) dan peranannya dalam pemerintahan tamadun Mesir
11.   2005-perkembangan system pemerintahan di China pada zaman Dinasti Han
12.   2006-sejauh mana ketokohan Asoka membawa kepada pengukuhan empayar Maurya
13.   2007-ciri-ciri utama system pemerintahan empayar Srivijaya
14.   2007-langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom dalam usaha mengukuhkan empayar Rom pada zaman Pax Romana
15.   2008-faktor-faktor kemunculan Srivijaya sebagai  sebuah empayar yang dominan di alam Melayu dari awal abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi
16.   2009-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Majapahit bagi mengukuhkan empayarnya
17.   2009-bandingkan system pemerintahan dan pentadbiran NK Athens di Yunani dengan NK Madinah di Tanah Arab( no8)
18.   2010-sejauh manakah factor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi
19.   2010-bandingkan peranan Firaun dengan peranan Maharaja dalam system pemerintahan di Mesir dan di China ( no.7)
20.   2011- kesan pembentukan Negara Bangsa terhadap kedudukan raja di England

TEMA 2 (BAHAGIAN B)
1.       1998-Piagam Madinah-kandungan dan kepentingan
2.       1999-“ Nabi Muhammad SAW bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan”.
3.       1999-Khalifah harun al-Rasyid dan anaknya al-Ma’mun adalah antara khalifah kerajaan Abbasiyah yang sangat terkenal dalam bidang pembangunan Negara dan perkembangan ilmu pengetahuan”.
4.       2000-perkembangan institusi wazir dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kerajaan Abbasiyah
5.       2000-sistem pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW
6.       2001-tindakan kerajaan Bani Umayyah terhadap golongan Syiah dan Khawarij
7.       2002-perkara-perkara  dalam Sahifah Madinah
8.       2003-konsep khalifah dan kaitannya dengan proses pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama
9.       2003-bandingkan dasar pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umayyah (no.15)
10.   2004-peranan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dalam meningkatkan perkembangan Islam di Nusantara
11.   2005-peranan keluarga Barmaki dalam pemerintahan kerajaan Bani  Abbasiyah
12.   2005-bandingkan system pemerintahan antara Negara Rom pada zaman Augustus dengan Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW (no.16)
13.   2006-ciri-ciri utama system pemerintahan kerajaan Abbasiyah dari zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hinggaa zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid
14.   2007-kaedah pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin
15.   2008-prinsip syura, keadilan, dn persamaan hak dalam pemerintahan Islam di Madinah
16.   2008-Bandingkan peranan antara ketua kerajaan alam empayar Kesultanan Melaka dengan pemerintahan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin (no.15)
17.   2009-sejauh manakah unsur-unsur Islam mempengaruhi Hukum Kanun Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
18.   2010-sejauh manakah pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki cirri pemerintahan dan pentadbiran Nsaw di Madinah?
19.   2010-bandingkan antara dasar pemerintahan Maharaja Akhbar dengan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India( no.15)
20.   2011- kepentingan piagam Madinah kepada keutuhan politik pada zaman NM SAW
TEMA 3 (BAHAGIAN A)
1.       1998-
2.       1999-Perang Salib- kesan-kesan peperangan itu terhadap masyarakat Kristian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat
3.       2000-strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal
4.       2001-struktur pentadbiran ketenteraan dalam tamadun India sebelum Islam
5.       2002-Idea pemikir-pemikir ketenteraan ternama China tentang strategi peperangan
6.       2003-sejauh manakah pengukuhan Empayar Maurya dan Empayar Gupta di India disebabkan oleh kekuatan organisasi ketenteraannya?
7.       2004-sebab-sebab peperangan dalam tamadun awal manusia
8.       2005-objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom
9.       2006-strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu
10.   2007-
11.   2008-idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince tentang cara pemerintah mengukuhkan kekuasaan
12.   2009-organisasi ketenteraan dalam tamadun China pada zaman klasik
13.   2010-perubahan organisasi ketenteraan pada Zaman Awal Moden di Eropah
14.   2010-bandingkan kesan penaklukan puak Jerman di Eropah Barat dengan kesan perluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu 
15.   2011- organisasi ketenteraan dalam Tamadun Mesopotamia

TEMA 3 (BAHAGIAN B)
1.       1998-sejarah pembentukan dan perkembangan angkatan tentera Islam abad 1H (NM-UMY)
2.       1999-
3.       2000-
4.       2001-etika peperangan dalam Islam melalui empat ekspedisi penting yang disertai oleh NM saw
5.       2002-sebab-sebab kota Madinah diserang oleh tentera al-Ahzab dan peranan kumpulan-kumpulan utama yang terlibat dalam peperangan tersebut
6.       2003-langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan bagi meningkatkan kekuatan ketenteraan Islam pada zamannya
7.       2004-Kepentingan Perang badar kepada umat Islam
8.       2004-bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah ( no. 16)
9.       2005-organisasi dan pentadbiran ketenteraan Islam di Filipina dan Pattani pada abad ke-17 Masihi
10.   2006-etika dan strategi yang diamalkan oleh NM saw ketika menghadapi peperangan
11.   2006-kesan peperangan Salib terhadap dunia Islam dan Eropah barat (no.15)
12.   2007-kepentingan konsep jihad dalam mempertahankan Negara dari zaman NM saw hingga zaman Khulafa al-Rasyidin
13.   2007-struktur dan pentadbiran ketenteraa pada zaman NM saw dan zaman Bani Umayyah (no.15)
14.   2008-tujuan pembentukan angkatan tentera dalam tamadun Islam
15.   2009-perkembangan organisasi tentera Islam zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW sehingga zaman Bani Umaiyah
16.   2009-pengaruh tamadun Islam terhadap masyarakat Eropah selepas Perang Salib (n0.16)
17.   2010-implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah
18.   2010-bandingkan system  ketenteraan Islam pada zaman NM saw dengan system ketenteraan Barat pada zaman Rom
19.   2011-konsep dan jenis-jenis jihad menurut pandangan Islam

TEMA 4 (BAHAGIAN A)
1.       98-faktor-faktor utama perluasan perdagangan antara rantau Mediteranean/Timur jauh
2.       98-ciri utama system ekonomi komersial tamadun graeco-Roman / Islam (no 7)
3.       99-
4.       00-konsep sara diri, komersial, dan kapitalisme. Perkembangan system perdagangan daripada system barter kepada system kapitalisme di Eropah
5.       01-takrif konsep ekonomi kapitalisme dan empat factor perkembangan system kapitalisme di Eropah Barat dari tahun 1400 hingga tahun 1700
6.       02-perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat antara tahun 1500 hingga tahun 1800
7.       02-Bandingkan peranan dan kepentingan pelabuhan Venice di Eropah dengan pelabuhan Melaka di Asia Tenggara (no.7)
8.       03-mengapa perdagangan antarabangsa antara Empayar Rom dengan China berkembang pesat menjelang abad pertama Masihi
9.       04-asas kekuatan ekonomi yang menjadi penyumbang kepada keunggulan empayar Rom dari zaman Republik hingga kurun ke-2 Masihi
10.   04-faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan perdagangan pada zaman Rom dan zaman Abbasiyah(no. 8)
11.   05-
12.   06-cara/bagaimana pengendalian perdagangan di pelabuhan Melaka sebelum kehadiran kuasa Barat
13.   07-faktor-faktor yang meningkatkan kegiatan perdagangan di Eropah Barat pada abad ke-12 hingga abad ke-16 Masihi
14.   08-matlamat pelaksanaan dasar merkantilisme di Eropah
15.   09-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum abad ke-15 Masihi
16.   10-perkembangan ekonomi komersil di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800
17.   11- factor perkembangan Kapitalisme di Eropah

TEMA 4 (BAHAGIAN B)
1.       98-kedudukan dan peranan kharaj(cukai tanah) zaman Khalifah Umar al-Khattab(13H-23H)
2.       99-sejarah dan peranan baitulmal dalam perkembangan ekonomi umat Islam
3.       00-Fungsi dan pelaksanaan Institusi zakat pada zaman Khalifah Umar al-Khattab
4.       01-sumber dan system pentadbiran Baitu Mal pada zaman Khalifah Umar al-Khattab
5.       02-bandingkan pelaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah
6.       02-perbezaan antara system ekonomi Islam dengan system ekonomi kapitalis di Eropah ( no. 15)
7.       03-pelaksanaan kharaj pada zaman Khulafa al-Rasyidin
8.       04-sumber-sumber pendapatan Negara  dan kepentingannya kepada masyarakat pada zaman pemerintahan NM saw
9.       05-aktiviti ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemerintahan kerajaan Islam di Melaka
10.   06-pelaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah
11.   06-mengapa perkembangan ekonomi pada zaman Khalifah Harun al-Rashid jauh lebih maju berbanding dengan zaman Charlemagne di Eropah Barat (no.16)
12.   07-faktor-faktor kemunculan Acheh sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-16
13.   08-prinsip asas ekonomi dalam tamadun Islam
14.   09-langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Umar al-Khattab bagi membangunkan ekonomi Islam
15.   10-perkembangan system mata wang Islam dari zaman Khulafa al-Rasyidin sehingga zaman Bani Umaiyyah dan peranan system mata wang dalam aktiviti ekonomi umat Islam
16.   11- sejauh manakah peranan dasar pemerintahan Kesultanan Kerajaan Islam Melaka dalam memajukan kegiatan perdagangan pada abad ke-15 M

TEMA 5 (BAHAGIAN A)
1.       98-objektif-objektif pendidikan formal dalam tamadun awal
2.       99-huraikan system halaqah,madrasah,dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam
3.       00-tujuan dan sebab perkembangan institusi pendidikan formal
4.       01-pendidikan formal untuk kepentingan kerajaan dan Negara (objektif)
5.       02-dasar pendidikan NK Sparta dan Athens pada abad ke-5 sebelum Masihi
6.       03-kepentingan pendidikan formal bagi memenuhi kehendak Negara dalam tamadun Yunani, Rom, dan China
7.       04-matlamat system pendidikan antara tamadun China dengan tamadun Islam ( no.7)
8.       05-
9.       06-
10.   07- peranan istana dalam mengembangkan pengajian Islam di dalam tamadun Melayu
11.   08-faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dalam tamadun awal  manusia
12.   09-
13.   10-sejauh manakah factor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal
14.   11-perkembangan institusi pendidikan formal dalam tamadun Melayu selepas kedatangan IslamTEMA 5 (BAHAGIAN B)
1.       98-matlamat dan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta sejarah perkembangan system pendidikan Islam di Timur Tengah( zaman NM-Abbasiyah)
2.       99-
3.       00-pengaruh system pendidikan Islam di Timur Tengah terhadap system pendidikan Islam di Alam Melayu
4.       01-institusi dan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah
5.       02-
6.       03-
7.       04-perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah
8.       05-sistem pendidikan Islam di Andalusia pada abad ke-10 Masihi
9.       06-
10.   07-
11.   08-peranan pelbagai institusi pendidikan yang terdapat dalam tamadun Islam dan tamadun India (no.16)
12.   09-
13.   10-peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah
14.   11-

TEMA 6 (BAHAGIAN A)
1.       98-bidang falsafah berkait rapat dengan arus perkembangan politik Dinasti Chou/Athens
2.       99-tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan zaman perubahan yang melahirkan fahaman humanism. Bagaimana  aliran pemikiran itu berkembang di Eropah
3.       99-bagaimana unsur-unsur kebudayaan Hindi-Buddha tersebar ke Asia Tenggara dan sumbangan kepada kelahiran negeri-negeri tua di rantau tersebut
4.       99-proses penyebaran agama Islam ke Nusantara ditentukan oleh factor-faktor perdagangan dan asas budaya zaman pra-Islam
5.       00-kepentingan penjelajahan dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Vasco da Gama kepada perkembangan politik dan ekonomi dunia.
6.       01-suasana yang mencetuskan perkembangan dan peningkatan kegiatan intelektual dalam sejarah tamadun manusia pada zaman Greaco-Roman
7.       02-sistem perundangan dalam tamadun China pada zaman Dinasti Shang hingga zaman Dinasti Ching
8.       03-asas-asas ilmu falsafah pada zaman Dinasti Chou dan sumbangannya kepada politik China tradisional
9.       03-perbezaan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu dalam tamadun Eropah Barat dari abad ke-11 hingga abad ke-17 Masihi dengan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah (no. 8)
10.   04-perkembangan falsafah dan pemikiran  dalam peradaban melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam
11.   05-kepentingan kitab Veda kepada perkembangan aliran falsafah di India
12.   05-sumbangan Herodotus dan Ibnu Khaldun kepada perkembangan ilmu pensejarahan
13.   06-pencapaian tamadun India dan tamadun Islam dalam bidang astronomi (no.7)
14.   07-
15.   08-faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan ilmu di dunia Barat pada zaman Renaisanas dan di dunia Islam pada zaman Abbasiyah ( no.7)
16.   08-sumbangan Nicolas Copernicus dan al-Biruni kepada perkembangan ilmu astronomi (no.8)
17.   09-perkembangan pemikiran humanisme di Eropah
18.   09-sumbangan Legalisme dan Confusianisme dalam pembentukan system politik tamadun China
19.   10-kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat pada ketika itu
20.   11-sumbangan tamadun India dan China dalam bidang astronomi

TEMA 6 (BAHAGIAN B)
1.       98-konsep sains dan teknologi dari perspekktif Islam dan Barat berdasarkan beberapa tokoh kedua-dua tamadun (n0.16)
2.       99-Acheh sebagai Serambi Mekah atas kepesatan ddan kejayaannya dalam kegiatan keilmuan dan menjadi pusat penyebaran Islam yang utama di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18.
3.       00-bandingkan perkembangan dan kemajuan ilmu sains antara tamadun Islam dengan Barat ( no. 16)
4.       01-mengapa kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid jauh lebih maju daripada zaman Charlemagne di Eropah Barat (no. 16)
5.       02-pandangan golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah dan golongan Muktazilah tentang akal sebagai sumber ilmu
6.       02-pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Barat………………………………….(no 16)
7.       03-faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunculan Acheh sebagai pusat kegiatan intelektual  Islam di Asia Tenggara pada abadd ke-16 hingga abad ke-17 Masihi
8.       03-sumbangan tamadun Islam dan tamadun China dalam bidang astronomi (no 16)
9.       04-sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual tamadun Eropah (n0.15)
10.   05-kemajuan ilmu sains dalam tamadun Islam dan tamadun Barat dengan mengemukakan tiga tokoh ilmu sains yang mewakili kedua-dua tamadun (no.15)
11.   06-lima factor kegemilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Abbasiyah
12.   07-kemajuan dalam bidang sains dan matematik pada zaman Abbasiyah
13.   08-peranan Acheh sebagai pusat perkembangan pendidikan dan intelektual pada zaman Sultan Iskandar Mahkota Alam
14.   09-jenis ilmu menurut pandangan Islam
15.   10-
16.   11-


TEMA 7 (BAHAGIAN A)
1.       98-sumbangan Marco Polo/ Ibn Battutah kepada perkembangan tamadun manusia(no 8)
2.       99-
3.       00-kepentingan penemuan dan penjelajahan Crhisthoper Columbus, Ferdenand Magelan, dan Vasco da Gama
4.       01-Bandingkan objektif pelayaran dan penerokaan antara tamadun China dengan tamadun Islam (no.7)
5.       02-faktor-faktor orang Mesir terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan pada zaman tamadun awal
6.       03-perubahan-perubahan dalam sejarah dunia yang berpunca daripada pencapaian peneroka-peneroka Sepanyol dan Portugis pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masihi
7.       04-lima factor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi
8.       05-empat factor orang China melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad pertama Masihi hingg abad ke-15 Masihi
9.       06-sumbangan I-Ching dan Marco Polo
10.   07-banding objektif penjelajahan dan penerokaan tamadun Mesir dengan tamadun Islam (no.8)
11.   08-tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Mesir pada zaman klasik
12.   09-sejauh manakah peluasan kuasa merupakan factor utama penjelajahan dan penerokaan orang Islam di Asia Barat?
13.   10-
14.   11-sejauhmanakah renaisans menjadi factor kepada P&P kuasa-kuasa Barat pada abad 15 dan 16 M

TEMA 7 (BAHAGIAN B)
1.       98-
2.       99-faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 Masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masihi (no16)
3.       00-Tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam islam
4.       01-Kesan penaklukan Contantinople pada tahun 1453 oleh tentera Turki Osmaniyah kepada dunia Islam dan dunia Barat (no.15)
5.       02-sumbangan-sumbangan al-Masudi kepada perkembangan tamadunmanusia
6.       03-sumbangan Ibn Hawqal dalam bidang pelayaran dan geografi
7.       04-
8.       05-
9.       06-sumbangan al-Masudi dalam memajukan pengetahuan dalam bidang sejarah dan geografi
10.   07-sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran dan geografi
11.   08-
12.   09-
13.   10-
14.   11- sumbanagn ibnu batutah dalam P&P
TEMA 8 (BAHAGIAN A)
1.       98-
2.       99-
3.       00-perbezaan kesenian China  tradisional dengan kesenian Islam
4.       01-bandingkan lima cirri antara seni bina Rom pada zaman empayar dengan seni bina Islam dalam dunia Arab (no.8)
5.       02-
6.       03-
7.       04-
8.       05-prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam (no.8)
9.       06-
10.   07-pencapaian bidang kesenian dalam tamadun Rom
11.   08-
12.   09-
13.   10-
14.   11-

TEMA 8 (BAHAGIAN B)
1.       98-
2.       99-konsep seni  menurut pandangan Islam dan Barat dan nyatakan perbezaan antara kedua-duanya( no.15)
3.       00-
4.       01-
5.       02-
6.       03-pencapaian dalam bidang seni bina pada zaman kerajaan Bani Umayyah
7.       04-
8.       05-
9.       06-
10.   07-
11.   08-motif penghasilan seni dalam tamadun Islam
12.   09-pencapaian seni bina Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah
17.   10-10-perkembangan seni ukir Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah
13.   11-ciri-ciri kesenian menurut Islam dan Barat