Friday, October 12, 2012

ANALISIS SOALAN-SOALAN STPM SEBENARSOALAN STPM 1998 HINGGA 2011
TEMA 1 ( BAHAGIAN A)
1.       1998-Takrif  konsep tamadun , 7 faktor kemenculan tamadun awal( Mesopotamia, Mesir, Mohenjo-Daro dan Harappa/India, dan China
2.       1999- factor-faktor perubahan peleolitik ke Neolitik (factor ada kaitan dengan cirri-ciri paleolitik dan ciri-ciri neolitik-
3.       1999- kemunculan(factor) system tulisan  rujuk tamadun Mesopotamia/Mesir/China
4.       2000- perubahan yang berlaku pada zaman neolitik( mesti focus kepada cirri-ciri atau corak kehidupan dan nyatakan kepentingannya)
5.       2000-  ciri tamadun manusia
6.       2001- 3 ciri paleolitik dan 3 ciri neolitik
7.       2002- ######   jawab isi mesti ikut kehendak soalan iaitu mula setiap isi dengan Penegasan CARA AHLI ARKEOLOGI MEMBEZAKAN CORAK KEHIDUPAN PALEOLITIK DENGAN NEOLITIK IALAH MELALUI KAJIAN TERHADAP ………………..
8.       2003- BANDING  CIRI AGAMA DAN KEPERCAYAAN Mesir dan Mesopotamia
9.       2004-kepentingan revolusi pertanian pada zaman Neolitik
10.   2005- cirri-ciri perbandaran Mesopotamia
11.   2006- 7 faktor kemunculan tamadun
12.   2006-bentuk interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Barat pada zaman Bani Umayyah di Sepanyol (no.8)
13.   2007- tamadun Mesir – cirri sisitem politik , cirri ekonomi
14.   2007- banding corak kehidupan paleolitik dan neolitik(no.7)
15.   2008-ciri-ciri tamadun awal India di tapak Mohenjo-Daro dan Harappa
16.   2009-ciri-ciri agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat pada zaman tamadun awal manusia
17.   2010 – cirri-ciri utama paleolitik dan neolitik
18.   2011- Faktor kemunculan tamaduan awal di sekitar lembah sungai
19.   2011- ajaran- aspek aqidah, akhlaq dan syariah di Mekah dan Madinah
TEMA 1 (BAHAGIAN B)
1.       1998- Konsep ketuhanan dan keagamaan ( apa agama dan kepercayaan)  jahiliyah dan Islam
2.       1998-sejarah perkembangan Islam di Madinah, langkah NM menyatukan pelbagai golongan
3.       1998- pandangan sarjana Islam/barat tentang sebab-sebab bangun dan jatuh sesuatu tamadun(no. 15)
4.       1999- konsep manusia dan kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah
5.       2000- perubahan kehidupan masyarakat arab selepas kedatangan Islam
6.       2000-Banding konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan tamadun-tamadun awal manusia.(no. 15)
7.       2001- latar belakang masyarakat kota Mekah dan kota Madinah (Yathrib) sebelum kedatangan Islam
8.       2001-penentangan yang dihadapi oleh NM saw di kota Mekah dan langkah-langkah NM mengatasinya
9.       2002-struktur dan cirri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah
10.   2003-masyarakat pada zaman Khulafa al-Rasyidin
11.   2004-banding cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman NM saw  di Madinah
12.   2005-konsep manusia mengikut pandangan Islam dan Arab Jahiliyah
13.   2005-bagaimana NM saw menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum-kaum yang terdapat di Madinah setelah baginda berhijrah
14.   2006-langkah-langkah yang diambil oleh NMsaw kea rah pembentukan Negara Islam di Madinah
15.   2007-usaha-usaha NM saw menyatupadukan masyarakat di Madinah
16.   2008-peranan pelbagai kelompok masyarakat Quraisy dalam ekonomi dan politik pada zaman Jahiliyah
17.   2009-perkembangan masyarakat Islam di China sehingga abad ke-15 Masihi
18.   2009-bandingkan system politik dan kemasyarakatan antara zaman Jahiliyah di Mekah dengan zaman Nabi Muhammad saw di Madinah( no.15)
19.   2010-faktor-faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa’ Ar-Rashidin
20.   2011- peranan golongan Ansar dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammmad saw.

TEMA 2 (BAHAGIAN A)
1.       1998-faktor-faktor kelahiran Negara kota  di Yunani dan beza cirri NK Athens/Sparta
2.       1998-langkah-langkah pemerintah empayar mengejalkan empayar-India/China/Rom
3.       1999-perkembangan system pemerintahan republic di eropah Barat pada zaman Pertengahan Tinggi ( kurun ke-11 hingga ke-13 masihi) dan kesan-kesannya dalam tamadun Eropah
4.       1999-Banding peranan agama dalam proses memperkukukan asas kekuatan pemerintahan Islam zaman Kesulktanan Melayu Melaka/Zaman khalifah al-Rasyidin
5.       2000-sistem empayar Maurya di India dan empayar Islam di Tanah Arab- bagaimana pemerintah merpertahankan empayar masing-masing (no.7)
6.       2001-tiga factor kelahiran system politik NK Yunani dan dua factor kejatuhannya
7.       2002- bandingkan system pemerintahan empayar Rom pada zaman Octavius Augustus dengan system pemerintahan empayar Abbasiyah sehingga pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (no.8)
8.       2003-sejauh mana penubuhan Negara bangsa memepengaruhi kedudukan dan kekuasaan pemerintahan beraja dim England dan Perancis?
9.       2004-ciri-ciri system pemerintahan empayar dalam tamadun manusia
10.   2005-konsep ketuhanan raja (divine kingship) dan peranannya dalam pemerintahan tamadun Mesir
11.   2005-perkembangan system pemerintahan di China pada zaman Dinasti Han
12.   2006-sejauh mana ketokohan Asoka membawa kepada pengukuhan empayar Maurya
13.   2007-ciri-ciri utama system pemerintahan empayar Srivijaya
14.   2007-langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom dalam usaha mengukuhkan empayar Rom pada zaman Pax Romana
15.   2008-faktor-faktor kemunculan Srivijaya sebagai  sebuah empayar yang dominan di alam Melayu dari awal abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi
16.   2009-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Majapahit bagi mengukuhkan empayarnya
17.   2009-bandingkan system pemerintahan dan pentadbiran NK Athens di Yunani dengan NK Madinah di Tanah Arab( no8)
18.   2010-sejauh manakah factor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi
19.   2010-bandingkan peranan Firaun dengan peranan Maharaja dalam system pemerintahan di Mesir dan di China ( no.7)
20.   2011- kesan pembentukan Negara Bangsa terhadap kedudukan raja di England

TEMA 2 (BAHAGIAN B)
1.       1998-Piagam Madinah-kandungan dan kepentingan
2.       1999-“ Nabi Muhammad SAW bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan”.
3.       1999-Khalifah harun al-Rasyid dan anaknya al-Ma’mun adalah antara khalifah kerajaan Abbasiyah yang sangat terkenal dalam bidang pembangunan Negara dan perkembangan ilmu pengetahuan”.
4.       2000-perkembangan institusi wazir dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kerajaan Abbasiyah
5.       2000-sistem pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW
6.       2001-tindakan kerajaan Bani Umayyah terhadap golongan Syiah dan Khawarij
7.       2002-perkara-perkara  dalam Sahifah Madinah
8.       2003-konsep khalifah dan kaitannya dengan proses pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama
9.       2003-bandingkan dasar pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umayyah (no.15)
10.   2004-peranan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dalam meningkatkan perkembangan Islam di Nusantara
11.   2005-peranan keluarga Barmaki dalam pemerintahan kerajaan Bani  Abbasiyah
12.   2005-bandingkan system pemerintahan antara Negara Rom pada zaman Augustus dengan Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW (no.16)
13.   2006-ciri-ciri utama system pemerintahan kerajaan Abbasiyah dari zaman pemerintahan Abu Abbas al-Saffah hinggaa zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid
14.   2007-kaedah pemilihan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin
15.   2008-prinsip syura, keadilan, dn persamaan hak dalam pemerintahan Islam di Madinah
16.   2008-Bandingkan peranan antara ketua kerajaan alam empayar Kesultanan Melaka dengan pemerintahan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin (no.15)
17.   2009-sejauh manakah unsur-unsur Islam mempengaruhi Hukum Kanun Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
18.   2010-sejauh manakah pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki cirri pemerintahan dan pentadbiran Nsaw di Madinah?
19.   2010-bandingkan antara dasar pemerintahan Maharaja Akhbar dengan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India( no.15)
20.   2011- kepentingan piagam Madinah kepada keutuhan politik pada zaman NM SAW
TEMA 3 (BAHAGIAN A)
1.       1998-
2.       1999-Perang Salib- kesan-kesan peperangan itu terhadap masyarakat Kristian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat
3.       2000-strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal
4.       2001-struktur pentadbiran ketenteraan dalam tamadun India sebelum Islam
5.       2002-Idea pemikir-pemikir ketenteraan ternama China tentang strategi peperangan
6.       2003-sejauh manakah pengukuhan Empayar Maurya dan Empayar Gupta di India disebabkan oleh kekuatan organisasi ketenteraannya?
7.       2004-sebab-sebab peperangan dalam tamadun awal manusia
8.       2005-objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom
9.       2006-strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu
10.   2007-
11.   2008-idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince tentang cara pemerintah mengukuhkan kekuasaan
12.   2009-organisasi ketenteraan dalam tamadun China pada zaman klasik
13.   2010-perubahan organisasi ketenteraan pada Zaman Awal Moden di Eropah
14.   2010-bandingkan kesan penaklukan puak Jerman di Eropah Barat dengan kesan perluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu 
15.   2011- organisasi ketenteraan dalam Tamadun Mesopotamia

TEMA 3 (BAHAGIAN B)
1.       1998-sejarah pembentukan dan perkembangan angkatan tentera Islam abad 1H (NM-UMY)
2.       1999-
3.       2000-
4.       2001-etika peperangan dalam Islam melalui empat ekspedisi penting yang disertai oleh NM saw
5.       2002-sebab-sebab kota Madinah diserang oleh tentera al-Ahzab dan peranan kumpulan-kumpulan utama yang terlibat dalam peperangan tersebut
6.       2003-langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan bagi meningkatkan kekuatan ketenteraan Islam pada zamannya
7.       2004-Kepentingan Perang badar kepada umat Islam
8.       2004-bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah ( no. 16)
9.       2005-organisasi dan pentadbiran ketenteraan Islam di Filipina dan Pattani pada abad ke-17 Masihi
10.   2006-etika dan strategi yang diamalkan oleh NM saw ketika menghadapi peperangan
11.   2006-kesan peperangan Salib terhadap dunia Islam dan Eropah barat (no.15)
12.   2007-kepentingan konsep jihad dalam mempertahankan Negara dari zaman NM saw hingga zaman Khulafa al-Rasyidin
13.   2007-struktur dan pentadbiran ketenteraa pada zaman NM saw dan zaman Bani Umayyah (no.15)
14.   2008-tujuan pembentukan angkatan tentera dalam tamadun Islam
15.   2009-perkembangan organisasi tentera Islam zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW sehingga zaman Bani Umaiyah
16.   2009-pengaruh tamadun Islam terhadap masyarakat Eropah selepas Perang Salib (n0.16)
17.   2010-implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah
18.   2010-bandingkan system  ketenteraan Islam pada zaman NM saw dengan system ketenteraan Barat pada zaman Rom
19.   2011-konsep dan jenis-jenis jihad menurut pandangan Islam

TEMA 4 (BAHAGIAN A)
1.       98-faktor-faktor utama perluasan perdagangan antara rantau Mediteranean/Timur jauh
2.       98-ciri utama system ekonomi komersial tamadun graeco-Roman / Islam (no 7)
3.       99-
4.       00-konsep sara diri, komersial, dan kapitalisme. Perkembangan system perdagangan daripada system barter kepada system kapitalisme di Eropah
5.       01-takrif konsep ekonomi kapitalisme dan empat factor perkembangan system kapitalisme di Eropah Barat dari tahun 1400 hingga tahun 1700
6.       02-perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat antara tahun 1500 hingga tahun 1800
7.       02-Bandingkan peranan dan kepentingan pelabuhan Venice di Eropah dengan pelabuhan Melaka di Asia Tenggara (no.7)
8.       03-mengapa perdagangan antarabangsa antara Empayar Rom dengan China berkembang pesat menjelang abad pertama Masihi
9.       04-asas kekuatan ekonomi yang menjadi penyumbang kepada keunggulan empayar Rom dari zaman Republik hingga kurun ke-2 Masihi
10.   04-faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan perdagangan pada zaman Rom dan zaman Abbasiyah(no. 8)
11.   05-
12.   06-cara/bagaimana pengendalian perdagangan di pelabuhan Melaka sebelum kehadiran kuasa Barat
13.   07-faktor-faktor yang meningkatkan kegiatan perdagangan di Eropah Barat pada abad ke-12 hingga abad ke-16 Masihi
14.   08-matlamat pelaksanaan dasar merkantilisme di Eropah
15.   09-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum abad ke-15 Masihi
16.   10-perkembangan ekonomi komersil di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800
17.   11- factor perkembangan Kapitalisme di Eropah

TEMA 4 (BAHAGIAN B)
1.       98-kedudukan dan peranan kharaj(cukai tanah) zaman Khalifah Umar al-Khattab(13H-23H)
2.       99-sejarah dan peranan baitulmal dalam perkembangan ekonomi umat Islam
3.       00-Fungsi dan pelaksanaan Institusi zakat pada zaman Khalifah Umar al-Khattab
4.       01-sumber dan system pentadbiran Baitu Mal pada zaman Khalifah Umar al-Khattab
5.       02-bandingkan pelaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyyah
6.       02-perbezaan antara system ekonomi Islam dengan system ekonomi kapitalis di Eropah ( no. 15)
7.       03-pelaksanaan kharaj pada zaman Khulafa al-Rasyidin
8.       04-sumber-sumber pendapatan Negara  dan kepentingannya kepada masyarakat pada zaman pemerintahan NM saw
9.       05-aktiviti ekonomi penduduk Melaka pada zaman pemerintahan kerajaan Islam di Melaka
10.   06-pelaksanaan jizyah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah
11.   06-mengapa perkembangan ekonomi pada zaman Khalifah Harun al-Rashid jauh lebih maju berbanding dengan zaman Charlemagne di Eropah Barat (no.16)
12.   07-faktor-faktor kemunculan Acheh sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-16
13.   08-prinsip asas ekonomi dalam tamadun Islam
14.   09-langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Umar al-Khattab bagi membangunkan ekonomi Islam
15.   10-perkembangan system mata wang Islam dari zaman Khulafa al-Rasyidin sehingga zaman Bani Umaiyyah dan peranan system mata wang dalam aktiviti ekonomi umat Islam
16.   11- sejauh manakah peranan dasar pemerintahan Kesultanan Kerajaan Islam Melaka dalam memajukan kegiatan perdagangan pada abad ke-15 M

TEMA 5 (BAHAGIAN A)
1.       98-objektif-objektif pendidikan formal dalam tamadun awal
2.       99-huraikan system halaqah,madrasah,dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam
3.       00-tujuan dan sebab perkembangan institusi pendidikan formal
4.       01-pendidikan formal untuk kepentingan kerajaan dan Negara (objektif)
5.       02-dasar pendidikan NK Sparta dan Athens pada abad ke-5 sebelum Masihi
6.       03-kepentingan pendidikan formal bagi memenuhi kehendak Negara dalam tamadun Yunani, Rom, dan China
7.       04-matlamat system pendidikan antara tamadun China dengan tamadun Islam ( no.7)
8.       05-
9.       06-
10.   07- peranan istana dalam mengembangkan pengajian Islam di dalam tamadun Melayu
11.   08-faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dalam tamadun awal  manusia
12.   09-
13.   10-sejauh manakah factor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal
14.   11-perkembangan institusi pendidikan formal dalam tamadun Melayu selepas kedatangan IslamTEMA 5 (BAHAGIAN B)
1.       98-matlamat dan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta sejarah perkembangan system pendidikan Islam di Timur Tengah( zaman NM-Abbasiyah)
2.       99-
3.       00-pengaruh system pendidikan Islam di Timur Tengah terhadap system pendidikan Islam di Alam Melayu
4.       01-institusi dan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah
5.       02-
6.       03-
7.       04-perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah
8.       05-sistem pendidikan Islam di Andalusia pada abad ke-10 Masihi
9.       06-
10.   07-
11.   08-peranan pelbagai institusi pendidikan yang terdapat dalam tamadun Islam dan tamadun India (no.16)
12.   09-
13.   10-peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah
14.   11-

TEMA 6 (BAHAGIAN A)
1.       98-bidang falsafah berkait rapat dengan arus perkembangan politik Dinasti Chou/Athens
2.       99-tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan zaman perubahan yang melahirkan fahaman humanism. Bagaimana  aliran pemikiran itu berkembang di Eropah
3.       99-bagaimana unsur-unsur kebudayaan Hindi-Buddha tersebar ke Asia Tenggara dan sumbangan kepada kelahiran negeri-negeri tua di rantau tersebut
4.       99-proses penyebaran agama Islam ke Nusantara ditentukan oleh factor-faktor perdagangan dan asas budaya zaman pra-Islam
5.       00-kepentingan penjelajahan dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Vasco da Gama kepada perkembangan politik dan ekonomi dunia.
6.       01-suasana yang mencetuskan perkembangan dan peningkatan kegiatan intelektual dalam sejarah tamadun manusia pada zaman Greaco-Roman
7.       02-sistem perundangan dalam tamadun China pada zaman Dinasti Shang hingga zaman Dinasti Ching
8.       03-asas-asas ilmu falsafah pada zaman Dinasti Chou dan sumbangannya kepada politik China tradisional
9.       03-perbezaan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu dalam tamadun Eropah Barat dari abad ke-11 hingga abad ke-17 Masihi dengan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah (no. 8)
10.   04-perkembangan falsafah dan pemikiran  dalam peradaban melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam
11.   05-kepentingan kitab Veda kepada perkembangan aliran falsafah di India
12.   05-sumbangan Herodotus dan Ibnu Khaldun kepada perkembangan ilmu pensejarahan
13.   06-pencapaian tamadun India dan tamadun Islam dalam bidang astronomi (no.7)
14.   07-
15.   08-faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan ilmu di dunia Barat pada zaman Renaisanas dan di dunia Islam pada zaman Abbasiyah ( no.7)
16.   08-sumbangan Nicolas Copernicus dan al-Biruni kepada perkembangan ilmu astronomi (no.8)
17.   09-perkembangan pemikiran humanisme di Eropah
18.   09-sumbangan Legalisme dan Confusianisme dalam pembentukan system politik tamadun China
19.   10-kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat pada ketika itu
20.   11-sumbangan tamadun India dan China dalam bidang astronomi

TEMA 6 (BAHAGIAN B)
1.       98-konsep sains dan teknologi dari perspekktif Islam dan Barat berdasarkan beberapa tokoh kedua-dua tamadun (n0.16)
2.       99-Acheh sebagai Serambi Mekah atas kepesatan ddan kejayaannya dalam kegiatan keilmuan dan menjadi pusat penyebaran Islam yang utama di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18.
3.       00-bandingkan perkembangan dan kemajuan ilmu sains antara tamadun Islam dengan Barat ( no. 16)
4.       01-mengapa kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid jauh lebih maju daripada zaman Charlemagne di Eropah Barat (no. 16)
5.       02-pandangan golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah dan golongan Muktazilah tentang akal sebagai sumber ilmu
6.       02-pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Barat………………………………….(no 16)
7.       03-faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunculan Acheh sebagai pusat kegiatan intelektual  Islam di Asia Tenggara pada abadd ke-16 hingga abad ke-17 Masihi
8.       03-sumbangan tamadun Islam dan tamadun China dalam bidang astronomi (no 16)
9.       04-sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual tamadun Eropah (n0.15)
10.   05-kemajuan ilmu sains dalam tamadun Islam dan tamadun Barat dengan mengemukakan tiga tokoh ilmu sains yang mewakili kedua-dua tamadun (no.15)
11.   06-lima factor kegemilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Abbasiyah
12.   07-kemajuan dalam bidang sains dan matematik pada zaman Abbasiyah
13.   08-peranan Acheh sebagai pusat perkembangan pendidikan dan intelektual pada zaman Sultan Iskandar Mahkota Alam
14.   09-jenis ilmu menurut pandangan Islam
15.   10-
16.   11-


TEMA 7 (BAHAGIAN A)
1.       98-sumbangan Marco Polo/ Ibn Battutah kepada perkembangan tamadun manusia(no 8)
2.       99-
3.       00-kepentingan penemuan dan penjelajahan Crhisthoper Columbus, Ferdenand Magelan, dan Vasco da Gama
4.       01-Bandingkan objektif pelayaran dan penerokaan antara tamadun China dengan tamadun Islam (no.7)
5.       02-faktor-faktor orang Mesir terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan pada zaman tamadun awal
6.       03-perubahan-perubahan dalam sejarah dunia yang berpunca daripada pencapaian peneroka-peneroka Sepanyol dan Portugis pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masihi
7.       04-lima factor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi
8.       05-empat factor orang China melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad pertama Masihi hingg abad ke-15 Masihi
9.       06-sumbangan I-Ching dan Marco Polo
10.   07-banding objektif penjelajahan dan penerokaan tamadun Mesir dengan tamadun Islam (no.8)
11.   08-tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Mesir pada zaman klasik
12.   09-sejauh manakah peluasan kuasa merupakan factor utama penjelajahan dan penerokaan orang Islam di Asia Barat?
13.   10-
14.   11-sejauhmanakah renaisans menjadi factor kepada P&P kuasa-kuasa Barat pada abad 15 dan 16 M

TEMA 7 (BAHAGIAN B)
1.       98-
2.       99-faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 Masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masihi (no16)
3.       00-Tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam islam
4.       01-Kesan penaklukan Contantinople pada tahun 1453 oleh tentera Turki Osmaniyah kepada dunia Islam dan dunia Barat (no.15)
5.       02-sumbangan-sumbangan al-Masudi kepada perkembangan tamadunmanusia
6.       03-sumbangan Ibn Hawqal dalam bidang pelayaran dan geografi
7.       04-
8.       05-
9.       06-sumbangan al-Masudi dalam memajukan pengetahuan dalam bidang sejarah dan geografi
10.   07-sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran dan geografi
11.   08-
12.   09-
13.   10-
14.   11- sumbanagn ibnu batutah dalam P&P
TEMA 8 (BAHAGIAN A)
1.       98-
2.       99-
3.       00-perbezaan kesenian China  tradisional dengan kesenian Islam
4.       01-bandingkan lima cirri antara seni bina Rom pada zaman empayar dengan seni bina Islam dalam dunia Arab (no.8)
5.       02-
6.       03-
7.       04-
8.       05-prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam (no.8)
9.       06-
10.   07-pencapaian bidang kesenian dalam tamadun Rom
11.   08-
12.   09-
13.   10-
14.   11-

TEMA 8 (BAHAGIAN B)
1.       98-
2.       99-konsep seni  menurut pandangan Islam dan Barat dan nyatakan perbezaan antara kedua-duanya( no.15)
3.       00-
4.       01-
5.       02-
6.       03-pencapaian dalam bidang seni bina pada zaman kerajaan Bani Umayyah
7.       04-
8.       05-
9.       06-
10.   07-
11.   08-motif penghasilan seni dalam tamadun Islam
12.   09-pencapaian seni bina Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah
17.   10-10-perkembangan seni ukir Islam pada zaman kekuasaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah
13.   11-ciri-ciri kesenian menurut Islam dan Barat

No comments:

Post a Comment