Tuesday, December 18, 2012

KERJA KURSUS SEJARAH STPM 2013MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
Kerja kursus (esei ilmiah) ini wajib dilaksanakan oleh calon STPM, iaitu calon sekolah
kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu
sebagai sebahagian komponen penilaian penggal 2.
Kerja kursus (esei ilmiah) ini mengandungi empat tema. Calon dikehendaki memilih satu
tema bagi menghasilkan satu kerja kursus (esei ilmiah). Calon mesti menyerahkan kerja kursus
(esei ilmiah) tersebut kepada guru/pemeriksa untuk dinilai.
Calon juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan dengan kerja kursus (esei ilmiah)
seperti yang ditetapkan dalam Manual Pelajar.
Markah penuh bagi kerja kursus (esei ilmiah) ini ialah 55 markah
Sediakan sebuah esei ilmiah yang panjangnya antara 2500 hingga 3000 patah perkataan
berdasarkan satu daripada tema di bawah ini.
Tema 1
Sejarah tempat
Tema 2
Sejarah ekonomi
Tema 3
Sejarah seni dan kebudayaan
Tema 4
Sejarah perubatan dan Kesitatan

No comments:

Post a Comment