Monday, April 18, 2011

KOLEKSI SOALAN SEJARAH 1 STPM _TEMA 3

KOLEKSI SOALAN SEBENAR -SEJARAH 1 STPM

SOALAN-SOALAN TEMA 3

( Ketahanan dan Petahanan )

Tahun Soalan :

1998 Tiada.

1999

Perang Salib telah banyak meninggalkan kesan posistif dan negatif

terhadap masyarakat Kristian di Eropah dan masyarakat Islam di

Asia Barat. Bincangkan kesan peperangan itu terhadap kedua-dua

masyarakat.

2000

Huraikan strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak

zaman tamadun awal manusia.

2001

Huraikan struktur pentadbiran ketenteraan dalam tamadun India

sebelum Islam.

Penaklukan Constantinopel pada tahun 1453 oleh tentera Turki

Othmaniyah telah banyak mencetuskan perubahan dalam sejarah

dunia. Bincangkan kesan penaklukan tersebut kepada dunia Islam

dan Barat.

2002

Jelaskan idea pemikir-pemikir ketenteraan ternama China tentang

strategi peperangan.

2003

Sejauh manakah pengukuhan empayar Maurya dan empayar

Gupta di India disebabkan oleh kekuatan organisasi

ketenteraannya.

2004

Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan sebab-sebab

yang membawa kepada berlakunya peperangan dalam

tamadun awal manusia.

2005 Huraikan objektif dan strategi peperangan pada zaman Rom.

2006 Bincangkan strategi peperangan yang dikemukakan oleh Sun Tzu.

2007 Tiada.

2008

Bincangkan idea Nicolo Machiavelli dalam karya The Prince

tentang cara pemerintah mengukuhkan kekuasaan.

  • 2009

Bincangkan organisasi ketenteraan dalam tamadun China Klasik.

Huraikan perkembangan organisasi tentera Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w hingga zaman Bani Ummaiyyah.

  • 2010
  • Jelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada awal moden di Eropah.
  • Bandingkan system ketenteraan Islam pada Zaman Nabi Muhammad s.a.w. dengan system ketenteraan Barat pada zaman Rom

No comments:

Post a Comment